Werkgroep Dementie Vriendelijk

Alle inwoners van Kaag en Braassem informeren over dementie

Dementievriendelijke samenleving

‘In Nederland zijn 270.000 mensen met een dementie, in Kaag en Braassem vierhonderd’

Aleid van der Meer, een van de negen enthousiaste vrijwilligers van werkgroep Dementie Vriendelijk Kaag en Braassem, pleit voor minder taboe rondom dementie. De werkgroep organiseert diverse activiteiten om de ziekte onder de aandacht te brengen. Van theatervoorstelling voor basisschoolkinderen tot trainingen voor bijvoorbeeld het personeel van een supermarkt. Waarom? Iedereen heeft of krijgt te maken met dementie.

Volksziekte nummer een

Zichtbaarheid van de organisatie en herkenning vindt de werkgroep belangrijk. ‘In Nederland zijn 270.000 mensen met een dementie, in Kaag en Braassem vierhonderd. Het is volksziekte nummer een. De verwachting is dat dat aantal meer dan verdubbelt in 2040. 70% van de mensen met dementie woont thuis. Gemiddeld heeft een patiënt acht jaar dementie, waarvan zes jaar thuis. Iedereen krijgt vroeg of laat met de ziekte te maken. Is het niet bij een (groot)ouder, dan is het op je werk of op straat. Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen draaien in de samenleving, zonder dat ze het gevoel hebben te falen. Als dat gebeurt gaat men zich terugtrekken, eenzaamheid ligt op de loer. De mens moet centraal staan, niet de ziekte.’

Samen dementievriendelijk

Om bij zoveel mogelijk mensen de kennis van dementie te vergroten, volgde Aleid de opleiding voor trainer bij de landelijke organisatie Samen dementievriendelijk. Inmiddels heeft zo zo’n driehonderd mensen getraind in onze gemeente. Particulier, maar ook bij bedrijven. ‘Het is belangrijk dat men om weet te gaan met de ziekte. Wat is dementie en hoe ga je om met mensen die dementie hebben? De training is heel verhelderend. Er zijn in Kaag en Braassem nu vijf bedrijven die het certificaat en de sticker “Samen dementievriendelijk” hebben, omdat het personeel de training heeft gevolgd. Hoe meer, hoe beter. Het liefst informeren we de hele samenleving. Hoe mooi zou het zijn als bijvoorbeeld in elke winkel getrainde mensen zijn? Iedereen kan de gratis online training doen op www.samendementievriendelijk.nl.’

Projecten voor zichtbaarheid

Er zijn verschillende projecten die de werkgroep Dementie Vriendelijk Kaag en Braassem opzet voor meer bekendheid. Zo organiseren zij in meerdere kernen dansmiddagen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, doen ze mee met de filmmiddagen van Zomerpalet – organisatie van diverse activiteiten voor 65+’ers in de gemeente – en staan ze op braderieën Dit met als doel zichtbaar te zijn. Op het wensenlijstje staat een theatervoorstelling voor basisschoolkinderen. ‘Ik stuitte op het fantastische boekje “Oma, mag ik mijn pop terug”. Hierin lees je hoe een kind het ervaart als een grootouder dementie heeft. Toen ik zag dat er een poppentheatervoorstelling van was, heb ik direct contact gezocht. Het liefst organiseren we dit bij alle scholen in Kaag en Braassem.’