Jury ‘Samen met Univé’ is geïnstalleerd.

Lokale jury voor lokale projecten
Op 22 februari 2018 is de jury geïnstalleerd die uit alle ingediende doelen er vijf gaan selecteren. Een deel van hen was ook jurylid tijdens de eerste donatieronde van Samen met Univé. Een aantal zijn geselecteerd na onze oproep begin dit jaar aan inwoners van Kaag en Braassem om zich op te geven als jurylid. Wij hebben op deze manier een zo divers mogelijke jury samengesteld.

In de jury zit Marina van der Velde (burgemeester van Kaag en Braassem), Ben van den Ing (Ledenraadslid Univé Zuid-Holland), Maaike van Graas, Ingrid van Hameren, Jan van Seggelen, Sandra van de Put, Matthieu Visser, Anke Kusters en Lous Hoefnagels. Alle negen juryleden zijn inwoners van Kaag en Braassem.

Een van juryleden is burgemeester Marina van der Velde: ‘Fantastisch, dat een plaatselijke ondernemer samen met zijn leden zorgt dat een deel van zijn positieve resultaat binnen de gemeenschap goed besteed wordt. Dat is precies wat wij als gemeente voor ogen hebben. Het is de ultieme vorm van hoe een samenleving moet functioneren. Maar niet alleen dat, het zorgt er ook voor dat het in Kaag en Braassem leuker wordt.’ Volgens de burgemeester zit de gemeenschap zo in elkaar dat er veel initiatieven worden aangedragen. ‘Samen met vrijwilligers wordt de schouders onder menig project gezet. Zonder schouderklopje komt er al veel tot wasdom, maar met het bedrag van Univé kunnen de mensen nét dat extra’s doen, waardoor een project nog grootser wordt.’