Training van vrijwilligers – Hospice Amandi

‘Kwaliteit leveren aan kwetsbare mensen’

Het doel

Training van ongeveer tachtig vrijwilligers van Hospice Amandi.

‘Veel mensen willen thuis sterven, maar helaas kan dat niet altijd. Een hospice biedt dan uitkomst. Amandi wil een soort thuis realiseren voor mensen in de laatste fase van hun leven,’ legt coördinator Jenny van Velzen uit. ‘Halverwege 2019 opent het Amandihuis en wij vinden het belangrijk dat we alle vrijwilligers voor die tijd hebben opgeleid. Om een goede kwaliteit te kunnen leveren, maar ook om te kijken of de vrijwilliger nog steeds zeker weet of dit het vrijwilligerswerk is wat hem past.’

Gekwalificeerde vrijwilligers

‘We hebben van nature veel aannames over de dood, hoe je op een goede manier doodgaat. Maar daarmee zitten we er weleens naast. De training leert onze vrijwilligers wat de eigen normen en waarden zijn, hoe ze omgaan met verlies en met het bijstaan van naasten. Maar bijvoorbeeld ook hoe ze een ziek iemand tillen en helpen bij dagelijkse activiteiten als eten, drinken en persoonlijke hygiëne. Het is belangrijk dat onze vrijwilligers opgeleid worden, zodat we goede kwaliteit kunnen leveren aan zeer kwetsbare mensen.’ Amandi werkt met diensten van vier uur, die met twee personen tegelijk bemand worden. ’s Nachts is er een verpleegkundige aanwezig, overdag niet altijd. Dit maakt dat er veel liefdevolle en gekwalificeerde vrijwilligers nodig zijn. ‘We willen er zeker van zijn dat we met een goede groep van start gaan.’

Meer dan een hospice

‘De kernwaarden van Amandi zijn liefdevol, verbindend, kwaliteit en uniek. Dat is wat we willen zijn en wat we mee willen geven. Onze vrijwilligers weten en kunnen al veel. We willen ze het vertrouwen geven dat ze straks om kunnen gaan met de verschillende situaties waarmee ze in aanraking komen.’ Amandi is meer dan een hospice. Ook Amandi Thuis is onderdeel van de Stichting Amandi, waarbij een stervende thuis palliatieve zorg krijgt. In het huis komen niet alleen twee bedden voor hospicezorg, maar ook twee bedden voor mensen die tijdelijke zorg nodig hebben. ‘Stel je woont alleen en je breekt twee polsen. Dan kun je jezelf echt niet meer redden en kan tijdelijke zorg heel waardevol zijn. Er is veel vraag naar tijdelijke zorg in de buurt.’

Olievlek

‘Stervende mensen zijn kwetsbaar, maar hebben nog zoveel te bieden. Hoe mooi is het dat we compassie hebben voor mensen die ziek zijn? Ziek zijn en sterven hoort bij het leven. Amandi is straks zoveel meer dan een huis voor tijdelijk verblijf. Het doet iets met de beleving van ziek zijn, het leven en sterven. Voor de mensen zelf, maar ook voor hun omgeving én voor onze vrijwilligers. Goede begeleiding geeft naasten rust. Het is meer dan de mensen die opgenomen worden, het effect verspreidt zich als een olievlek.’